آقای نهال یکی از بزرگترین نهالستان های کشور واقع در شمال غرب کشور در قطب نهال منطقه شهرستان میاندوآب می باشد.

ضمانت سلامت و کیفیت از مهمترین اصول نهالستان بوده ولذا نهال ها با لیبل استاندارد وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود

ارسال سریع نهال به تمام نقاط کشور با قیمتی ارزان و ضمانت سلامت موقع ارسال نهال و تحویل نهال در آدرس دقیق ارائه شده توسط مشتری

نهالستان آقای نهال