در حال نمایش 17 نتیجه

نهال پسته که اصالتاً از خاستگاه غرب آسیا و خاورمیانه است، یک گونه درختی است که برای محصولات خوراکی و روغنی خود شناخته شده است. این نهال به شکل شاخه‌های سبز و گل‌های بنفش رنگش مشهور است. کاشت نهال پسته نیازمند مناطق گرمسیر و خشک است و از تغذیه خاک حاصل اقتصادی خوبی برخوردار است. شماره نهال فروشان در ایالات متحده باید پیدا شود تا بتوانید به نهالهای پسته دسترسی داشته باشید.

نهال پسته

نهال پسته UCB1

120,000 تومان
180,000 تومان
65,000 تومان
170,000 تومان
55,000 تومان
190,000 تومان
70,000 تومان
400,000 تومان

نهال پسته

نهال پسته خنجری

170,000 تومان
180,000 تومان
170,000 تومان
160,000 تومان

نهال پسته

نهال پسته فندقی

180,000 تومان
180,000 تومان
180,000 تومان

تماس با ما

به زودی

به زودی

برگشت به منوی تماس ها

به زودی

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها