نهال بادام فراستار کلون

50,000 تومان

نهال بادام فراستار کلون، یک گونه است که از طریق روش کلون‌زنی تکثیر می‌شود. این روش باعث تولید نهال‌های هم‌چون درخت اصلی می‌شود و ویژگی‌های برتر آن را حفظ می‌کند. نهال‌های بادام فراستار کلون، قابلیت انطباق با شرایط محیطی متفاوت را دارند و عمر درختان را افزایش می‌دهند. این نوع نهال‌ها، یک راه حل پایدار برای تولید و حفاظت از باغ‌ها و محیط زیست است.

50231 عدد در انبار

تماس با ما

به زودی

به زودی

برگشت به منوی تماس ها

به زودی

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها