نهال به اصفهان

100,000 تومان

نهال به اصفهان یک نهال پیوندی می باشد که پایه اصلی آن زالزالک و به است. این نهال به بومی ایران و منطقه اصفهان است. به همین دلیل کاشت این نهال در مناطقی که شرایط آب و هوای مشابه اصفهان دارند، مناسب است. این نهال در ایران، ترکمنستان و صربستان کشت بسیار بالایی دارد.

12105 عدد در انبار

تماس با ما

به زودی

به زودی

برگشت به منوی تماس ها

به زودی

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها